Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme neresidir?

Görev ve yetki konusu uygulamada karıştırılmaktadır. Boşanma davasında yetkili mahkeme, davanın hangi adliyede açılacağı ile ilgilidir.

Boşanma davalarında kesin yetki söz konusu olmayıp ilk itiraz olarak mutlaka cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Boşanma davasında seçimlik yetki söz konusudur. Boşanma davalarında, eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesi veya dava tarihi itibariy­le taraflardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Bunlardan herhangi birinde davacı davasını açabilecektir. Davalı süresinde (dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde) yetki itirazında bulunmaz veya süresinde belirttiği hal­de yetkili mahkemeyi yanlış gösterirse yetki itirazı reddedilecektir.

Boşanma davası için önemli olan nokta eğer davalı sadece cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunduysa ve yargılamaya gelmediyse, bu yetki itirazının reddine ilişkin kararında davalıya tebliğ edilme­si gerekecektir

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat