BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ – ZİNA NEDENİYLE

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ – ZİNA NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Zina Nedeni ile Boşanma Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Başlangıçta büyük umut ve hayallerle başlayan evlilik yaşantısı kısa süre sonra müvekkilim için çekilmez bir hal almaya başlamıştır. Müvekkilimin eşi, evlendiği tarihten beri sürekli olarak kendisini başka kadınlarla aldatmaktadır.
  2. Evliliğin üzerinden daha bir kaç gün geçmeden eve geç gelmeye, hatta bazı geceler eve gelmemeye başlayan eşine çevreden aldığı bazı duyumları soran müvekkilim, hiç beklemediği bir cevapla karşılaşmış ve adeta şok olmuştur. Başka kadınlarla görüldüğü, bu kadınların kim olduğunu soran eşine davalı şahitler huzurunda: “sana ne, onlar benim arkadaşlarım, kimin ile beraber olacağımı sana mı soracağım” diye karşılık vermiş, başka kadınlarla beraber olduğunu açıkça kabul etmiştir. Bu husus tanık beyanları ile de apaçık ortaya çıkacaktır.
  3. Öte yandan davalı, son bir aydır evine hiç uğramamış, öğrenildiğine göre uzunca bir süredir S……….. isimli bir kadınla karı-koca hayatı yaşamaya başlamıştır. Bu şartlarda evliliğin devamı da müvekkil eş için mümkün değildir. Bu sebeple eldeki davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.
  4. Davalının boşanmada tam kusurlu olması nedeniyle müvekkil eş yararına dava sonuçlandığında yoksulluk nafakasına dönüşmek üzere ve ….. TL’den az olmamak kaydıyla uygun miktarda tedbir nafakasına, ayrıca madden ve manen büyük zarara uğrayan müvekkil yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tanık beyanları, Cep telefonu kayıtları, Şikayet başvurumuz ve Savcılıkça verilen takipsizlik kararı ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 161 vd. ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile zina ve buna bağlı olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, dava sonuçlandığında yoksulluk nafakasına dönüşmek ve ….. TL’den az olmamak üzere Mahkemece takdir edilecek uygun miktarda tedbir nafakasına, madden ve manen uğradığı zararlar nedeniyle müvekkil yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminatın davalıdan tahsili ile müvekkil eşe ödenmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek: Nüfus kaydı, vekâletname.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat