BOŞANAN EŞLERİN MİRAS HAKLARI (md. 181)

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerine yasal mirasçı olamazlar. Boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağ­lanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler, (md. 181/1)

Yeni Medeni Kanunumuzda bu konuda önceki konumuzda bulunmayan bir hükme yer verilmiştir.

Buna göre; boşanma davası devam ederken Ölen davacının yasal mi­rasçılarının davaya devam etmesi halinde davalının kusuru ispatlandı­ğında yine davalı, davacı ölen eşin mirasçısı olamayacaktır, (md. 181/2)

Ölen davacı eşin mirasçılarından birinin davaya devam etmesi ve davalının kusurlu bulunması halinde, bundan davaya devam ermeyen davacının diğer mirasçıları da yararlanacaktır.

Ölen davacı mirasçısının devam ettiği davada mahkeme sadece ku­sur incelemesi ve tespiti yapmak durumundadır. Ölümle evlilik sona erdiğinden boşanma konusunda bir karar vermeyecek davalının kusurlu :Iup olmadığını belirlemekle yetinecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat