Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Dilekçesi Örneği

…………………………… MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi isteği.
AÇIKLAMALAR :
1. Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir.
2. Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma girişiminde bulunmaktadır. Bu nedenle dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER : 2011 S. K. m. 177 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : İcra Takip dosyası, borç senedi, idari araştırma, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile müvekkilimin alacağının karşılıksız kalmaması için, borçlunun iflasına karar verilmesini, yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat