Borç İlişkisinin Nitelikleri Nelerdir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Borç İlişkisinin Nitelikleri Nelerdir?

Dar anlamda borç ilişkisi, alacaklıya bir alacak hakkı ve alacağını elde etmeyi sağlayacak talep, dava ve cebri icraya başvurma yetkilerini verir. Eğer alacaklı bu yetkilerden tamamen veya kısmen yoksun ise eksik borç söz konusudur.

“Gerekli davranış, yüklenti” adını verdiğimiz yükümler, bazı hakları kazanabilmek veya kaybetmemek için yapılması gereken yükümlerdir. Örn; Ayıptan doğan hakları kullanabilmek için ayıp ihbarında bulunmak gerekir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat