Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
 
 
 
DOSYA NO                     :                     Esas.
 
BİRİNCİ HACİZ
İHBARNAMESİNE
İTİRAZ EDEN                 :
 
VEKİLİ                          :
 
ALACAKLI                     :
 
VEKİLİ                          :
 
BORÇLU                        :
 
VEKİLİ                          :
 
D.KONUSU                    :Birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulmasıdır.
Dairenizce yukarıda dosya numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak gönderilen <Birinci Haciz İhbarnamesi> ………….tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.
Birinci haciz İhbarnamesinde belirtilen borçlu …………………..’un müvekkilimde hiçbir alacağı mevcut değildir. Çünkü;
Gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesine bu nedenle İ.İ.K.89.maddesi uyarınca süresinde itiraz eder gereğinin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.
 
İtiraz eden
Vekili
Av.
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat