Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi


………
………
………
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………
(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ : ………
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS    : [ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ADI-SOYADI-ADRESİ]
KONU                                    : Üçüncü Şahsa 1.Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Talebi
 
Yukarıda adı ve adresi belirtilen üçüncü şahsa Birinci Haciz İhbarnamesi gönderilmesine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. ………
 
 
Alacaklı Vekili
………
 
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat