BİREYSEL HİZMET VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

BİREYSEL HİZMET VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

Bu anlaşma, …/…/…. tarihinde, ….. Mahallesi,….Caddesi, No:….,…… adresinde kurulu….. ile küll’i ve cüz’i halefleri (bu Anlaşmanın devamında “…………………..”) olarak anılacaktır) ile, …………………; adresinde kurulu …………… (bu Anlaşmanın devamında “………………………..” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

GİRİŞ

…….., TTK’ya göre faaliyet gösteren ticari bir firmadır……, ……………’a Bireysel Süreklilik Hizmet ve Bakım Sözleşmesi çerçevesinde hizmet vermek hak ve yetkisine sahiptir.

TANIMLAR

Bu Anlaşma çerçevesinde, kullanılan terimler aşağıdaki anlamları taşır:

a.. “Bilgisayar Ortamı“….. Yazılımını içeren bir veya birden fazla bilgisayar disketi ve/veya bandı ve/veya CD ROM’lar;

b.. Teknik Ortam”…..’nun yazılımlarını geliştirmek için kullanmış olduğu; Programlama Dili, Veri Tabanı Uygulaması, yazılım mimarisi, 3. parti yazılım geliştirme araçları sağlayan her türlü eklentilerin tamamı;

c.. “İş Uygulaması” Sektörel bir Problemin Çözümüne yönelik olarak hazırlanmış kurallı çözüm yazılımı;

  1. “Versiyon” Yazılımın geliştirildiği ve çalıştığı “Teknik Ortam” ve piyasaya çıkmış olan bu yazılımın içerdiği “İş Uygulaması” fonksiyon ve özelliklerinin birlikte değerlendirildiği uygulama yazılımı;

e.. Release: Piyasaya çıkarılmış Yazılım Versiyonlarının, çeşitli nedenler ile değiştirilmiş/geliştirilmiş en güncel durumu;

İşbu esaslar dâhilinde, taraflar aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

KONU

1-………………………… ‘ın lisansına sahip olduğu….. ürünlerinin kullanımı sırasında gerekli olan yazılım destek hizmetlerinin ve süreklilik….. tarafından verilmesidir.

2- Bu sözleşme imzalandığı tarihten başlayarak bir yıl süre ile geçerlidir. Süre sonunda sözleşme tarafların yazılı olarak iptal bildirimi olmadığı takdirde, ücret cetvelleri….. tarifelerine göre güncellenmek koşulu ile 1 yıl süreli olmak üzere uzayacaktır.

3- Bu sözleşme kapsamında verilecek destek hizmetleri ………………………………’ın….. ürünlerini kullanımı sırasında ortaya çıkan ve….. ‘nun müdahalesi ile çözülebilecek sorunların çözümü, verimliliğin arttırılması amacıyla önerilerde bulunulması,….. ürünlerinde ortaya çıkan her türlü hata ve uyumsuzluğun giderilmiş halinin ücretsiz olarak……………’a teslim edilmesi, personele gerekli eğitimlerin verilmesi hizmetlerinden bir ya da birkaçıdır. Hizmetler, telefon ile görüşme, internet ile uzaktan müdahale,….. ofisinde ya da…………………… ‘ın yerinde müdahale yöntemlerinden biri ya da birkaçıyla verilir.

Telefonla Destek resmi tatil günleri dışındaki Pazartesi – Cuma günleri 09:00 – 18:30 saatleri arasında…………………… ‘ın….. destek telefonlarını arayarak sorduğu sorulara yanıt verilmesidir. Bu sırada en iyi çözüm önerilerek problem giderilmeye çalışılır.

………………….. telefon ile sorunun giderilememesi halinde yerinde destek talebinde bulunabilir. Bu talep resmi tatil günleri dışında…. –…günleri Saat…. –…. saatleri arasında….. tarafından değerlendirilecektir……………………. isteği telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak yapabilir. Yerinde destek talebi….. tarafından en geç 24 saat içerisinde değerlendirilmeye alınarak problemin çözümü ile ilgili olarak……………………’a bilgi verilecektir.

Sistemde herhangi bir problem oluştuğunda…………………… sorunun giderilmesi için…..’nun çalışma yapabilmesi amacı ile, güvenlik açısından herhangi bir sakınca görmez ise verilerini…..’ya teslim edebilir. Bunun dışında verilerini….. ‘ya vermek ile yükümlü tutulamaz. Bu durumda….. verilerin üçüncü kişilerin eline geçmeyeceğini garanti eder. Verilerin teslimini izleyen 24 saat içerisinde….. problemin ne kadar süre içerisinde giderilebileceği ile ilgili bilgiyi…………………… ‘a bildirir. Sorun giderilmesi sırasında meydana gelebilecek riskler de…………………… ‘a bildirildikten sonra….. sorunlu ve sorunu giderilmiş verileri …………………… ‘a kendisinde kopya kalmamak üzere teslim eder.

Bu sözleşme gereğince verilen hizmetler sırasında gerekli olabilecek fakat bu sözleşme kapsamında olmayan diğer hizmetlerin verilmesi durumunda (kaybolması halinde kopya koruma ünitesinin değiştirilmesi, virüs temizliği, işletim sisteminin kurulması ya da konfigürasyon yapılması, network kurulumu ya da sorunlarının giderimi vb.) bu hizmetler….. tarafından…………………… ‘a ayrıca fatura edilecektir.

Bu hizmetlerin faturalanmasında kullanılacak olan birim fiyatlar belirlenirken; “Kopya Koruma Ünitesi” için, fatura tarihinde geçerli olan….. Kopya Koruma Ünitesi perakende satış fiyatı, “Virüs Temizleme vb” hizmetler için, fatura tarihinde geçerli olan….. Yerinde Destek Hizmetleri birim fiyatı esas alınır.

5- ……… ürünlerinin çalıştırıldığı bilgisayar ve işletim sistemlerinin, veritabanı sistemleri ve diğer yazılımların, ağ donanımları, yazıcı vb. ek donanımların gereken nitelikte olması, bunların bakımı güncellemesi ve güvenliği…………………… ‘ın sorumluluğundadır. Bu konuda…..’nun herhangi bir yükümlülüğü olamaz.

….. ürünlerinin çalıştırıldığı veritabanı sistemlerinin bakımı, güncellenmesi ve verilerin yedeklenmesi…………………… ‘ın sorumluluğu altındadır.

………………….. veritabanı sistemlerinin yetkili kullanıcılarının şifrelerini kendisi saklamak yükümlülüğündedir. Bu bilgiyi unutur veya kaybeder ise bu konuda bu bilgiyi saklamak üzere….. ‘ya bildirmediği taktirde…..’dan bu konuda herhangi bir destek alamaz. Ancak…………………… sistem şifrelerini…..’ya saklamak üzere bildirir ise….. bu şifreyi saklamak, üçüncü kişilere bildirmemek,…………………… bilgisi haricinde kullanmamak ile yükümlüdür.

………………….. destek veya bakım talebinde bulunduğunda….. personeline gerekli çalışma ortamını beklemeden sağlamak ve sisteme yetkili kullanıcı ile erişme hakkını sağlamakla yükümlüdür…………………….,….. personeline soruna neden olduğu düşünülen iç etkenler, dış etkenler ve sorunun ortaya çıkışı hakkındaki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.

Verilerin…………………… tarafından…..’ya teslim edilmesi veya yerinde destek sırasında….. tarafından sisteme erişilmesi durumunda erişilebilir olması halinde….., sistem içinde kayıtlı bulunan hiçbir…………………… bilgisini üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

6- ………………………. ‘ın isteği doğrultusunda sistem tesliminde ve sistemin teslimi sonrasında “4 saat “süre ile…………………… personeline eğitim vermekle yükümlüdür. Eğitim yeri ve zamanı karşılıklı görüşmeler sonucunda belirlenir. Bu yer…………………… veya….. çalışma merkezlerinden herhangi birisi olabilir. Eğitim talebi 7 günden fazla geciktirilemez.

Teslim sırasında anlaşma ile belirtilen sayıdaki lisans adedi kadar kullanıcıya, eğitim toplu olarak ücretsiz olarak verilecektir. Teslimde belirtilen lisans adedinin üzerindeki sayıdaki kullanıcı eğitimi ve teslim eğitimi sonrasındaki ek eğitimlerin saat ücreti….. + KDV olacaktır.

Teslim süresi sonrasında, lisans artırımı talebi halinde 5 ve üzeri lisans artırımlarında….. tarafından…………………… ‘a ücretsiz eğitim verilecektir. Bu sayının altındaki lisans artırımlarında eğitimler ücretli olarak verilecektir.

7- Bu sözleşme kesintisiz hizmet sözleşmesidir. Sözleşme ancak taraflarca karşılıklı anlaşılması halinde ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde sona erer. Sözleşme ücretinin ödenmemesi hizmetin kesilmesine veya geciktirilmesine sebep olamaz.

8- “Süreklilik hizmet sözleşmesi, bakım ve destek ücretleri tablosu” EK-1 bu sözleşmenin doğal ekidir.

9- Bu anlaşma 9 (dokuz) maddeden ibarettir. Anlaşma, taraflarca …/…/…. tarihinde iki nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

İsim ve Unvanı:                                          İsim ve Unvanı:

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat