Bilirkişinin reddedilmesi mümkün müdür? Bilirkişiyi kimler hangi sebeplerle reddedebilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Bilirkişinin reddedilmesi mümkün müdür? Bilirkişiyi kimler hangi sebeplerle reddedebilir?

Bilirkişiler de hakimler gibi tarafsızlıkları şüpheli ise reddedilebilir. Bilirkişilerin reddi de hakimlerin reddi ile aynı sebeplere bağlanmıştır. Bu sebepler Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerinde gösterilmiştir. Bilirkişi hakimin yardımcısı niteliğindedir, bu yüzden bilirkişinin de hakim gibi objektif olması gerekmektedir. Temel mantık bilirkişinin o olay hakkında tarafsız davranamayacağının düşünülmesidir.

Bilirkişiyi reddedebilecek kişiler, 69/2 maddede savcı, davaya katılan ve avukatı, şüpheli veya sanık ile müdafii veya kanuni temsilcisi olarak sayılmıştır. Kovuşturma evresinde ret talebi davayı görmekte olan mahkemeye yapılır. Soruşturma evresinde ile talep soruşturmayı yürüten savcıya yapılacaktır, savcı ret talebini kabul etmezse sulh ceza mahkemesi ret talebini değerlendirecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat