Bilirkişi olarak atanmanın koşulları nelerdir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Bilirkişi olarak atanmanın koşulları nelerdir?

Bilirkişi olarak atanacak kişilerin taşıması gereken vasıflar, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 64’te belirtilmiştir. Bilirkişilerin belli konularda uzmanlık sahibi kişiler olması lazım gelmektedir; bu yüzden kanun koyucu il adli yargı adalet komisyonları nezdinde her yıl bilirkişi listeleri oluşturulmasını öngörmüştür. Bilirkişiler gerçek kişi olabileceği gibi belli konularda uzman tüzel kişiler (dernekler, enstitüler vs) arasından da seçilebilir. Tüzel kişinin bilirkişi olarak atanması halinde tüzel kişi, kendisini temsil edecek gerçek kişilerin adını atamayı yapan mercie sunar. Gerekli görülürse savcı ve hakimler, bulundukları ilden başka bir ildeki bilirkişi listesinden de bilirkişi seçebileceklerdir. Bu listelerin nasıl oluşturulması gerektiği, “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ancak bu listelerde olmayan kişilerin de bilirkişi olarak atanması mümkündür; bu durumda neden liste dışından birinin bilirkişi olarak atandığının gösterilmesi gerekecektir.

Bu şekilde belirlenen bilirkişilerin mahkeme veya savcılık tarafından bilirkişilikle görevlendirilebilmeleri için bazı ek koşullar da aranmıştır. Mesela kamu görevlileri, bağlı bulundukları kamu kurumuyla ilgili davalarda bilirkişi olarak dinlemeyeceklerdir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat