Bedelsiz Senedin İptali Davası Dilekçe Örneği

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Bedelsiz Senedin İptali Davası Dilekçe Örneği

……………….……. MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun iptali talebi.
AÇIKLAMALAR :
1. Dava dosyasına sunmuş olduğumuz satış sözleşmesi gereğince, Müvekkilim …, davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka dizüstü bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin … TL.’sini peşin ve nakit para olarak ödemiş kalan kısmı içinde …/…/… düzenleme …/…/… vade tarihli …TL.’lik bono vermiştir.
2. Müvekkilim …, bilgisayarları getirdiğinde bunların … marka olmadığı ve ayrıca bilgisayarlardan … tanesinin istediği özelliklerde olmadığını görmüştür. Müvekkilim derhal davalıyı durumdan haberdar etmiş ve bunun üzerine söz konusu bilgisayarlar iade edilmiş, davalı da peşin olarak ödenen …TL.’yi müvekkilime geri vermiştir. Ancak davalı, müvekkilimin vermiş olduğu …TL.’lik bonoyu o anda yanında olmadığı gerekçesiyle daha sonra iade edeceğini beyan etmiştir.
3. Ancak davalıya çekilen ihtarnameye rağmen davalı, bonoyu iade etmediği gibi … Bankası … şubesi aracılığıyla tahsile koymuştur.
4. Bu nedenlerle İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi ve ayrıca yukarıda belirtilen bononun iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 688, 669 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli satış sözleşmesi, Noterden çekilen protesto örneği, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bedelsiz kalan bononun iptaline, ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda öncelikle ihtiyati tedbir kararının verilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat