Senet Ödeme Emrinin İptali Dilekçesi Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Senet Ödeme Emrinin İptali Dilekçesi Örneği

……………………..İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İcranın Durdurulması taleplidir)

Borca itiraz eden
Davacı : isim soyisim.tc.

Davalı Alacaklı : dava edilenin ismi soyismi

İcra dairesive Dosya no : İstanbul 2 İcra Müdürlüğünün 2012/0000 sayılı dosyası

Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz

Açıklamalar :

1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.08.2012 tarihinde tebliğ aldım Süresinde mahkemenize itiraz ediyorum

2- Senedin asli unsurlarından olan tanzim tarihi senette bulunmadığından, takibe konu belge senet niteliğini taşımamakta olup, kambiyo takibine konu edilemez

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir Alacaklı görünenin hakkımda haciz işlemi yapmaması için takibin bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %20 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

Davacı isim soyisim
(İmza)

** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı
** 2 adet davetiye ve bunları posta pulu

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat