Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Bedel Tespiti ve Tescil Davası

TESPİT EDİLEN BEDELİN BLOKE ETTİRİLEREK HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ BEKLENMEDEN DAVALI TARAFA ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ – VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 19712
Karar: 2016 / 138
Karar Tarihi: 08.01.2016

ÖZET: Taşınmazın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tesbit edilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiği halde lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi isabetsizdir. Hüküm düzeltilerek onanmıştır.

(2942 S. K. m. 10)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Taşınmazın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tesbit edilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiği halde lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,
Doğru değil ise de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 7 numaralı bendinin çıkarılmasına, yerine (Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 1.500-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
Sonuç: Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat