Bakiye Borç İçin Haciz Talimatı

T.C.
………
Dosya No
: ………
 
 
 
[TALİMAT İCRA DAİRESİ] MÜDÜRLÜĞÜ’ ne
 
ALACAKLI:……… (T.C. Kimlik No: ………) ………
VEKİLİ:……… ……… V.D. ………) ……… ………
BORÇLU:……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ……… ………
KONU:Bakiye Borç İçin Haciz Talimatı
                 Alacaklının talebi üzerine yukarıda adı ve adresi yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibi kesinleşmesine rağmen borcun ödenmediği, yapılan ödemelere rağmen borçlunun bakiye ……… -TL borcunun bulunduğunun anlaşıldığı, bu sebeplerle bakiye borcun tahsili için borçlunun borca yeter miktarda taşınır ve taşınmaz mallarının haczine karar verilmiştir.
Karar gereği işlem yapılarak, işlem sonucunun Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. ………
………
İcra Müdürü
 
 
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: ………
İban No: ………

 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat