Avukat Takipsizlik Kararına İtiraz Etmelidir

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Avukat Takipsizlik Kararına İtiraz Etmelidir

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 30.09.2005
E. 2005/206
K. 2005/297

* İcra kovuşturmasının takipsiz kalmasına sebebiyet verilmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Şikayetli avukatlar hakkında, “şikayetçi adına Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararına karşı itiraz etmedikleri, ayrıca başlatılan icra takipleri ile ilgili işlemlerin yapılmayarak, takipsiz bırakıldığı” iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda, Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülmüş ve şikayetli avukat hakkında uyarma cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli avukatlar, şikayetçiden aldıkları paranın, Cumhuriyet savcılığının takipsizlik kararına itiraz için değil, icra takibi yapılması için aldıklarını, icra takiplerini yaptıklarını, şikayetçinin masraf ve vekil ücreti ödemediği için icra takiplerine devam edemediklerini savunmuşlardır.

Dosya içinde bulunan ve şikayetli avukat tarafından tanzim edilmiş belgede, Cumhuriyet savcılığının takipsiz kararını takip ve bonolarını icraya vermek üzere 80.000.000 TL aldığı belirtilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, şikayetlilerin, icra takipleri ile ilgili işlemleri yapmadıkları için icra takiplerinin takipsiz kaldığı, icra takipleri ile ilgili işlemlerin devamı için şikayetçiden gerekli giderlerin istenildiğine dair belgenin de ibraz edilmediği anlaşılmıştır.

Şikayetlilerin, masraf ve vekaletname almalarına rağmen, başlattıkları icra takiplerine devam etmeyerek takipsiz kalmalarına sebebiyet vermelerinden ibaret eylemleri disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Şikayetlilerin eylemlerinin TBB Meslek Kuralları’nın 3. ve 4. maddelerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulunun hukuksal değerlendirmesinde isabetsizlik olmadığından, şikayetliler hakkında daha ağır bir disiplin cezası tayinine dair şikayetçinin itirazının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddi ile, Baro Disiplin Kurulunca şikayetli avukatlar hakkında tayin edilen uyarma cezasının onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat