Avukat Kanuna Aykırı Ücret Sözleşmesi Yapamaz

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Avukat Kanuna Aykırı Ücret Sözleşmesi Yapamaz

T.C
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
Esas No:2009/4103
Karar No:2010/4451
Karar Tarihi:15.03.2010

1-)2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31/e maddesinde düzenlenen kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması yasağına aykırı olarak sanığın müvekkiliyle avukatlık ücret sözleşmesi yapması şeklindeki fiil, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58.maddesi kapsamında avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardandır

2-)2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31/e maddesinde düzenlenen kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması yasağına aykırı olarak sanığın müvekkiliyle avukatlık ücret sözleşmesi yapması şeklindeki fiil, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58.maddesi kapsamında avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan olduğu cihetle, anılan Yasanın 59/1-2.maddesi hükmüne aykırı olarak sanık avukat hakkında soruşturma ve kovuşturma izni alınmadan davanın açılmış olması karşısında eksikliğin giderilmesi için 5271 sayılı CMK’nın 223/8.maddesi uyarınca yargılamanın durmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmeden duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,Yasaya aykırıdır sanık müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle bozulmasına.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat