ATEŞLİ SİLAH DEVİR VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ATEŞLİ SİLAH DEVİR VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI              :

ADRESİ             :

ALICI                :

ADRESİ             :

SATIŞA KONU ATEŞLİ SİLAHIN

CİNSİ                :

MARKASI         :

MODELİ            :

ÇAP’I                :

SATIŞ BEDELİ  :

ATEŞLİ SİLAHIN SATIŞINA İZİN VEREN MAKAMIN VE BELGENİN

ÜNVANI           :

TARİHİ              :

NUMARASI      :

Satıcı ile alıcı birlikte söz alarak dediler ki; yukarıda nitelikleri yazılı bulunan ateşli silah devir eden satıcı tarafından alıcı yukarıda yazılı bedel karşılığı ve izin veren makamın onayı doğrultusunda gayri kabili rücu olarak ve kat’i şekilde devir ve teslim edilerek satılmış, bedeli nakten ve defaten alınarak ilişiği kesilmiştir. Devir eden bu ateşli silah üzerinde bir gün hak ve alakası kalmayıp tamamen devir alan tasarrufuna terk ve teslim edilmiş olup, devir alan kendi resmi mercilerce bu silah ile ilgili ruhsat verilinceye kadar silahı taşımayacağı veya işyerinde ya da meskeninde bulundurmayacağı devir eden de yukarıda belirtilen ruhsat devir alan verilinceye kadar silahı devir alana teslim etmeyeceği taahhüt beyan ve kabul etmişlerdir. …/…/…

Satıcı                                                                                 Alıcı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat