Arama Tutanağı

ARAMA TUTANAĞI

 

            Aramanın tarih ve yeri :            Hâkim kararının tarih ve sayısı( mülkî amirin veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısı ):

   Olay ve kanıtları :

            Suç konusu eşyanın türü,kapsamı, miktar ve nitelikleri :            Taşıma aracının( ayrıntılı olarak )türü ve nitelikleri :            El konulma yeri ve şekli :            Şüphelinin kimlik, iş ve ikamet yeri : ile ifadesi            Şüphelinin ifadesi :

  Aranacak aracın sahibi ( veya eşyanın zilyedi )  ……   hazır.

 Arama emri uyarınca yapılan armada  ……………………… suçta kullanıldığı değerlendirilen ve bizatihi suç oluşturan  ….. lar bulundu.Bu eşyaların zilyedi…… eşyaların alınmasına rıza gösterdiğini bildirdi ve eşyalar koruma altına alındı. ( ya da eşyanın zilyedi eşyaların alınmasına rıza göstermediğini bildirdi, yukarıda belirtilen   yazılı arama – el koyma kararı uyarınca eşyalara el konuldu )

Koruma altına alınan ( veya el konulan ) eşyalar Resmi mühürle mühürlendi ( ya da mühürleme işlemi yapılamadığından …. işaret kondu )

Aranan aracın sahibinden ( veya eşyanın zilyedinden )  soruldu : Arama dolayısıyla her hangi bir zarara uğramadığını ( ancak bulunan eşyanın … ait olduğunu  ) bildirdi. Arama sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar meydana gelmedi.

Arama ( Koruma altına alma veya el koyma ) işlemine son verildi. Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve hazır bulunanlarca imzalandı ve tutanağın bir sureti    elden  verildi. … 2005 saat     .

……………………..                                            ……………………..

            Kolluk  görevlisi                                              Kolluk  görevlisi

   (Adı, soyadı, sicili ve unvanı)

                                                           ……………………………

Aranan aracın sahibi ( veya eşyanın zilyedi )

……………………………………                                 ……………………………………

            Hazır bulunan ( varsa  )                                    Hazır bulunan ( varsa  )

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat