YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

Arama Talep Yazısı

Arama Talep Yazısı

Sulh Ceza Mahkemesinden arama talep yazısı  

                                             T.C.

                                             ADALET BAKANLIĞI

…… Cumhuriyet Başsavcılığı

SORUŞTURMA     NO :   2005/                                                                  

SULH CEZA MAHKEMESİNE

ARAMANININ NEDENİNİ OLUŞTURAN FİİL  :

ARANILACAK KİŞİ                                      :

ARAMANIN YAPILACAĞIKONUT VEYA DİĞER

YERİN ADRESİ YADA EŞYA                        :

KARAR VEYA EMRİN GEÇERLİ OLACAĞI

ZAMAN DİLİMİ                                       :

                                     ………. Suçundan şüpheli ………….hakkında yapılmakta olan  soruşturmaya esas olmak üzere;

                                      Şüpheli  ‘nin yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceğine ilişkin makul şüphe bulunduğundan şüphelinin üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerde CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince arama yapılmasına  ve arama sonucu, aramanın konusunu oluşturan  yada suç teşkil eden  eşya bulunması halinde C.M.K.’nun 127 ve devamı maddeleri gereğince el konulmasına karar verilmesi kamu adına istem olunur.

                                                                                       Cumhuriyet Savcısı –