Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Sanıkların Aynı Avukatla Temsili

Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Sanıkların Aynı Avukatla Temsili

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ
Esas:2009/1111
Karar:2009/7522
F. ile M’yi kasten öldürmekten sanık M, iş bu suça katılmaktan sanıklar S ile A, yalan tanıklıktan sanık T nin yapılan argılamaları sonunda: M’nin hükümlülüğüne, adları geçen diğer sanıkların beraatlerine ilişkin .. ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen… hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık M. müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık müdafii duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
1-Katılanın duruşmalı inceleme isteminde bulunma yetkisi bulunmadığından, katıln İ . vekilinin bu yöndeki isteminin CMUK 318.m. uyarınca reddine karar verilmiştir.
2- a- … tarihli iddianame ile F. ‘i , … tarihli ek iddianame ile de M’i öldürme suçundan hakkında kamu davaları açılan sanık M yönünden ; maktul ‘nın babası İ., annesi F ve kardeşi H’ya yasal hakları hatırlatılarak …. tarihli ek iddianame ile açılan kamu davasına katılmak isteyip istemediklerinin sorulması, davaya katılmak istedikleri takdirde ise bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek 5271 sayılı CMK’nun 234,237 ve 238.maddelerine aykırı davranılması,
b- F ve M’yı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilen M’nın eylemin kendisi tarafından işlendiğini, haklarında beraat kararı verilen sanıklardan S’ın kendisinin kimseye bıçakla vurmayıp, kardeşi sanık ‘nın maktul F’ye bıçak sapladığını, sanık A’nın ise atılı suçlamayı kabul etmeyerek kavga sırasında oğlu sanık M’nin elinde bıçak olduğunu belirtmeleri karşısında , sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğu anlaşıldığı halde, sanık M ile diğer sanıkların ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafii tarafından savunmalarının yapılması suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38 ve 5271 sayılı CMK’nun 152. maddelerine aykırı davranılması, usule aykırı olup… bozulmasına 09.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat