Araç Satış Talebi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Araç Satış Talebi


………
………
………
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………

KONU                                    : Araç Satış Talebi
 
Borçluya ait [ARAÇ PLAKA NO] plakalı araç hakkında daha önce haciz işlemi uygulanmıştır. Mahcuz aracın satılarak paraya çevrilmesi için [TALİMAT İCRA DAİRESİ] İcra Müdürlüğü’ ne talimat yazılmasını müvekkilim adına talep ederim, ………
 
 
ALACAKLI VEKİLİ
………
 
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat