ARAÇ HACİZ TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ARAÇ HACİZ TALEBİ

’NE

 

DOSYA NO                :

 

BORÇLU                    :

Borçluya ait ve aşağıda plaka numarası yazılı aracın haczedilerek muhafaza altına alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ
Av.

ARAÇ PLAKASI : …. …. ……..

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat