ARAÇ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARAÇ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bağışlayan                    :

Bağışlanan                    :

2- Belgesi

Plaka Nosu                  :

Markası                        :

Modeli                         :

Cinsi                             :

Tipi                              :

Motor No                    :

Şasi No                        :

3- Kasko Bedeli         :

Kasko Araç Kodu        :

M.T.V. (İlişiksiz Belgesi):

4- Bağışlayan, yukarıdaki maddelerde nitelikleri ve değeri yazılı aracı diğer taraf bağış alana halihazır durumu ile bedelsiz olarak bağışladığını ve aracı teslim ettiğini bağışlayan bu aracı şimdiki durumu ile görüp beğenerek ve bedelsiz olarak aldığını beyan ve kabul eder.

5- Bağışlayan, bağış konusu aracın mülkiyetinin bu günden itibaren bağış alana geçmiş olduğunu, bağış alan da, malik sıfatıyla 2918 sayılı kanunun 20/e maddesine göre bağış edilen aracı bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna başvurarak adına devir ve kayıt işlemini yaptırarak tescil ve trafik belgesi alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini bu yasal gereği yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

6- Taraflar, aracın tahakkuk etmiş ve edecek olan bilumum vergi, resim, sigorta, harç ve bedelleriyle cezalarının bugüne kadar olanının bağışlayan bugünden sonra olanının ise bağış alana ait olduğunu ve bu sebeple kendilerine düşecek yükümlülükleri zamanında yerine getireceklerini, sicil kayıtlarının taraflarca incelendiğini ve aracın bağışında engelleyici bir kaydın bulunmadığını, çalıntı olmadığını beyan ve taahhüt ederler.

7- Bağış alan, i, alanlar, bu aracın yukarıda gösterdiği adresin bağlı olduğu trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil edilmesini talep ettiğini, gösterdiği adresin bağlı olduğu trafik şube veya bürosu dışındaki başka bir trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescilinin mümkün olmayacağının, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan bağışlarda, KTY’nin 30. maddesinin 1’inci fıkrasının 2’nci bendinde yapılan değişiklik hükmünün saklı olduğunun Noter tarafından kendisine bildirildiğini beyan ve kabul eder.

 

Bağışlayan                                                     Bağışlanan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat