Arabuluculuk, toplantı standartlarına uygun bir biçimde hazırlanmış bir toplantı salonunda yapılır. Toplantılar eğer uygunsa arabulucunun ofisinde ya da arabuluculuk bürosunda düzenlenebilir.

Gizlilik konusu nasıl ele alınır?

Arabuluculukta yapılan tartışmalar gizlidir ve bu nedenle saklı tutulur, eğer arabuluculuk başarılı olmazsa dosyaya hiçbir bilgi işlenmez. Arabulucunun yalnızca kendi tuttuğu notları gizli olup, sadece kısa bir süre için saklar. Bu­nun istisnaları ceza gerektiren bir suçun ifşası ya da etik kuralların ihlalidir. Gizlilik taraflara önemle anlatılır, bunun amacı arabuluculuğu mahkemede kanıt olarak kullanmamaları ve kendilerini karşı taraf karşısında güçsüz du­ruma düşmüş görmelerine yol açabilecek zor kararlar almalarını kolaylaş­tırmaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat