ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) UNVANIN KULLANILMASI (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 6)

 

– Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptirler.

– Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını belirtmek zorundadır.

2) ÜCRET VE MASRAFLARIN İSTENMESİ (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 7)

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir.

– Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir.

– Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.

– Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak ücret alamaz. Bu yasağa aykırı işlemler batıldır.

3) TARAFLARLA GÖRÜŞME VE İLETİŞİM KURULMASI (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 8)

– Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir.

 

4) GÖREVİN ÖZENLE VE TARAFSIZ BİÇİMDE YERİNE GETİRİLMESİ (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 9)

 

– Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir.

– Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hal ve şartların varlığı halinde, bu hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklamaya rağmen taraflar, arabulucudan birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir.

– Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.

– Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada, daha sonra taraflardan birinin avukatı olarak görev üstlenemez.

5) REKLAM YASAĞI (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 10)

– Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

6) TARAFLARIN AYDINLATILMASI (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 11)

 

– Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin başında tarafları arabuluculuğun;

1- Esasları

2- Süreci

3- Sonuçları

Hakkında gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlüdür.

7) AİDAT ÖDENMESİ (YÜR. TAR.: 22.06.2013) (6325 S. K. m. 12)

–  Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat alınır.

– Giriş aidatı ve yıllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat