İSTİNAF KANUN YOLU’NDA SÜRELER  – HUKUK

MADDEKONUSÜRE
6100 S. K. m. 343Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece birinci fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durumun mahkemesine bildirilme süresiDerhal
6100 S. K. m. 343 – 6100 S. K. m. 118İstinaf yoluna başvurma tarihi – davanın açılmış sayılacağı tarihDava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte
6100 S. K. m. 344İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderlerinin hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması durumunda tamamlanması için verilecek süreKararı Veren Mahkeme Tarafından Verilecek Bir Haftalık Kesin Süre İçinde
6100 S. K. m. 345İstinaf yoluna başvuru süresiİki Hafta
7036 S. K. m. 76100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.
2004 S. K. m. 363(İcra Mahkemelerince Verilen Kararlarda) İstinaf yoluna başvuru süresitefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün
6100 S. K. m. 345İstinaf yoluna başvuru süresinin ne zaman işlemeye başlayacağı
***İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.
İlamın Usulen Taraflardan Her Birine Tebliğiyle
6100 S. K. m. 346İstinaf dilekçesinin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilme süresiTebliği Tarihinden İtibaren Bir Hafta İçinde
6100 S. K. m. 347Karşı tarafın cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği süreTebliğden İtibaren İki Hafta İçinde
6100 S. K. m. 347Kararı veren mahkemenin dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine göndereceği süreDilekçeler Verildikten Veya Bunun İçin Belli Süreler Geçtikten Sonra
6100 S. K. m. 348Katılma yolu ile istinafa başvurmaya karşı İstinaf yoluna asıl başvuran tarafın cevap verebileceği süreİki Hafta İçinde
6100 S. K. m. 349Tarafların, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemeyecekleri süreİlamın Kendilerine Tebliğinden Önce

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat