İstinaf Kanun Yolunda Süreler

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İSTİNAF KANUN YOLU’NDA SÜRELER  – HUKUK

MADDE KONU SÜRE
6100 S. K. m. 343 Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece birinci fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durumun mahkemesine bildirilme süresi Derhal
6100 S. K. m. 343 – 6100 S. K. m. 118 İstinaf yoluna başvurma tarihi – davanın açılmış sayılacağı tarih Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte
6100 S. K. m. 344 İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderlerinin hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması durumunda tamamlanması için verilecek süre Kararı Veren Mahkeme Tarafından Verilecek Bir Haftalık Kesin Süre İçinde
6100 S. K. m. 345 İstinaf yoluna başvuru süresi İki Hafta
7036 S. K. m. 7 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.
2004 S. K. m. 363 (İcra Mahkemelerince Verilen Kararlarda) İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün
6100 S. K. m. 345 İstinaf yoluna başvuru süresinin ne zaman işlemeye başlayacağı
***İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.
İlamın Usulen Taraflardan Her Birine Tebliğiyle
6100 S. K. m. 346 İstinaf dilekçesinin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilme süresi Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Hafta İçinde
6100 S. K. m. 347 Karşı tarafın cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği süre Tebliğden İtibaren İki Hafta İçinde
6100 S. K. m. 347 Kararı veren mahkemenin dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine göndereceği süre Dilekçeler Verildikten Veya Bunun İçin Belli Süreler Geçtikten Sonra
6100 S. K. m. 348 Katılma yolu ile istinafa başvurmaya karşı İstinaf yoluna asıl başvuran tarafın cevap verebileceği süre İki Hafta İçinde
6100 S. K. m. 349 Tarafların, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemeyecekleri süre İlamın Kendilerine Tebliğinden Önce

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat