Arabulucu Seçimi

            Uyuşmazlıkların çözümünde taraflar arasında adalet sisteminin en iyi şekilde tesis edilmesini sağlayan arabuluculuk müessesesi, adalet sistemi içerisinde geniş bir yer kaplar. Tarafların bir araya gelmesini sağlayan arabulucular, çözümlerin kendiliğinden üretilebilmesi için tarafların birbirini anlamaları için çaba sarf eder. Bu kişilerin Bakanlık tarafından düzenlenmiş ve denetim altında tutulan “Arabulucular siciline” kayıtlı olması şartı aranır.

 Arabuluculuğun Faydaları Nelerdir?

            Yaşanan sorunlarda tarafsız bir 3.kişinin olaylara dahil olması farklı bakış açılarının problemlerin çözümünde etkili olmasını sağlar. Kısaca taraflara yön göstererek birlikte nihai karara varılmasını amaçlayan kişiler, toplumsal barışın ve huzurun yaygın bir şekilde görünür olması için son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Tarafların maddi ve manevi açıdan daha az zarar görmelerini sağlayan sistem, basit sorunların mahkemelere taşınmasının da önüne geçer. Birbirini daha iyi anlayabilen ve birbirinin sorununa empati kurarak yaklaşmayı tercih eden taraflar arabulucunun önderliğinde sonuca daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirler.

Doğru Arabulucunun Seçimi Sonuca Giden Sürecin Kısalmasını Sağlar

            Arabuluculuğun resmi bir faaliyet olarak görülmesinin ardından yaşanan en büyük soru işareti bu işi yapacak olan kişinin nasıl seçilmesi gerektiğidir. Taraflardan birinin önerdiği arabulucuya diğer tarafın endişeyle yaklaşması sistemin doğasına aykırıdır. Bu seçim sırasında arabulucuda aranması gereken özellikler arasında;

 * Eşit davranabilme becerisi,

 * Süreç içerisinde gizliliğin sürdürülebilmesi,

 * Görevin tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi,

 * Tarafların süreç içerisinde yeterli şekilde bilgilendirilmesi ilk sırada yer almalıdır.

            Bir tarafın önerdiği arabulucuya avukat gözüyle bakılması doğru değildir. Arabuluculukta en önemli görev tarafların yaşadıkları sorunu çözmek için kendi ürettikleri yöntemlerin devreye alınabilmesinin sağlanmasıdır. Yol gösteren bir deneyimli destek olarak görülmesi gereken arabulucular, sorunların kısa vadede ve istenen şekilde çözülebilmesi açısından önemli rol oynarlar.

Arabuluculukta Meslek Etiği Nedir?

         Avukatların sadece hukukun üstünlüğünü savunduğu bir ortamda arabulucular, her hangi bir tarafın haklarını koruma amacını gütmeden yaşanan problemlerin son bulmasına destek verir. Arabulucuların süreç içerisinde taraflara hukuki ya da mesleki tavsiyelerde bulunması kabul edilemez. Her iki tarafın da yaşananlar karşısında eşit hakları sahip olması arabuluculuk müessesesinin en temel çıkış noktasıdır.

            Ülkemizde sürdürülen hukuki uygulamalar kapsamında sorununu mahkemeye taşımaya niyetli kişi ya da kurumların yetkili birimler tarafından arabuluculuğa yönlendirilmesi de desteklenmektedir. Taraflardan herhangi biri diğer tarafa arabuluculuğa gidilmesi için teklifte bulunabilir. Bu teklifin 1 aylık süre içerisinde cevaplanmaması otomatik olarak reddedilmiş olması anlamına gelir. Bazı ülkelerde bu kavram zorunlu bir süreç olarak başlatılmıştır ve halen uygulanmaktadır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat