APARTMAN YIKIM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

APARTMAN YIKIM SÖZLEŞMESİ

Maliki Oldukları Apartmanın;

Yıkımını Talep Eden                    :  Adı ve Soyadı

İmza

Apartmanın yıkım işini yapacak olan          :           Firma ismi

Adresi  :

Yıkım işinin yapılacağı tarih          :  ../../…. – ../../….

Yıkım bedeli                               :

Bedeni ne şekilde ödeneceği        :  İş bitirilip teslimat yapıldıkta nsonra peşin ödenecektir.

Sözleşmenin Hususi Şartları

1- Yıkımı yapacak olan ………. Ltd. Şti. ………. İli, ………. İlçesi, ………. Mahallesi, ………. adresinde bulunan ………. no.lu ………. apartmanın tamamını yıkıp molozlarını ………. Belediyesi’nin göstereceği yere nakliyatını yapmayı taahhüt eder.

2- Bina yıkımı işi bittikten sonra yıkım işini yapan ………. Ltd. Şti. bina tabanında hiçbir moloz veya inşaat kalıntısı bırakmamayı taahhüt eder.

3- Bina yıkım öncesi ve yıkım esnasında gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak ve uygulamak, yıkım işini üstlenen firma olarak ………. Ltd. Şti.’ne ait olacaktır.

4- Yıkım öncesi, yıkım esnası ve sonrasında kusurlu ya da kusursuz olarak yıkım çalışanları ya da üçüncü şahıslara gelebilecek herhangi bir zarar durumunda hukuki mesuliyet tamamen yıkım işini üstlenen ………. Ltd. Şti.’ne ait olacaktır. Bu konuda doğabilecek bir ihtilaf vukuunda, bina maliklerinin karşılaşabileceği olası bir ceza ya da tazminatın tamamını ………. Ltd. Şti. karşılamayı taahhüt eder.

5- Bina maliklerinden ………. yıkım bedelinden sorumlu değildir. Yıkım bedeli, ………., ………., ………. tarafından karşılanacaktır.

6- Yıkım beledi olarak kararlaştırılan ………. TL Yıkım işi tamamen bittikten ve bina sahiplerine iş teslim yapıldıktan sonra nakit ödenecektir. Bunun dışında bina maliklerinden sözleşmede belirtilen ………. TL harici hiçbir ücret talebinde bulunulamaz.

7- Yıkım işini üstlenen ………. Ltd. Şti. yıkım işini süresi içinde gerçekleştirmez ya da eksik yaparsa ………. TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Maliki Oldukları Apartmanın                     Apartmanın Yıkım İşini

Yıkımını Talep Edenler                               Yapacak Olan

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat