ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ DİLEKÇESİ – (6762 Sayılı Kanuna göre)

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ DİLEKÇESİ – (6762 Sayılı Kanuna göre)

…………………………………SAN.TİC. AŞ.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

 

………….

 

 

 

HİSSE DEVİR EDEN :

 

HİSSE DEVİR ALAN :

 

HİSSE ADEDİ             :

 

HİSSE TUTARI           :

…………………………………………. AŞ.’de bulunan ………. Adet hissemden …….. adetini tüm hak ve vecibeleri ile birlikte ………………………………’a devir ettim.

Adı geçen hisseler üzerinde hiç bir hakkım ve alacağım kalmadığını beyan ve tasdik ederim. Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arz ederim.

…./…./……..

DEVİR EDEN

………………………………………. AŞ.’ye ait ………. adet hisseyi tüm hak ve vecibeleri ile …………………………………..’dan devir aldım.

Yukarıda bahsi geçen ………. adet hisseden bundan böyle doğacak hak ve menfaatlerin ve yükümlülüklerin bana ait olduğunu beyan ve tastik ederim.

Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arz ederim.

…./…./……..

DEVİR ALAN

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat