Annenin fuhuş yapıyor olması, çocuğu ile kişisel ilişki kurmasını engeller mi?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Annenin fuhuş yapıyor olması, çocuğu ile kişisel ilişki kurmasını engeller mi?

Yargıtay’a göre, annenin fuhuş yapıyor oluşu çocuğu ile kişisel ilişki kurmasını engellemez.Fuhuş yapan anne bile uygun görülecek bir süre çocuğunu görebilmelidir. Süre konusunda uzman görüşü alınabilir.

Kişisel ilişki kurmak hakkı ana, babanın “kişilik haklarına” dahil olduğu gibi çocukla kişisel ilişki kurulması velayet hakkından değil “soybağı ilişkisinden” doğmaktadır. Bütün bunlara karşın koşulları varsa niteliği gereği kişisel ilişki kaldırılabilir, sınırlandırılabilir. Kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi, ana ve babanın yükümlülüklerine aykırı davranmaları, çocuk ile ciddi olarak ilgilenmemeleri ya da önemli sebeplerin varlığı halinde kişisel ilişki kurma hakkının reddedilmesi mümkündür.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca, uzman görüşüne de başvurularak bu hususların değerlendirilmesi istenilerek tüm deliller birlikte tartışılıp değerlendirilmelidir.

Fuhuş yapan anne ile kişisel ilişki kurulurken çocuğun yaşı da dikkate alınmalıdır

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat