Anne babanın özelliklerinin, çocukla kişisel ilişki tesisine etkisi nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Anne babanın özelliklerinin, çocukla kişisel ilişki tesisine etkisi nedir?

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 323 hükmüne göre ana ve babadan her biri boşanma davasında velâyeti kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten sonra ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Hâkim boşanma veya ayrılığa karar verirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenlerken ana babanın;

Yaşam biçimini.
Çalışma sürelerini,
Çocuğa davranışlarını,
Yaşadıkları ortamı dikkate almak zorundadır.

Yaşam biçimleri:
Hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenlerken ana babanın yaşam biçimini dikkate almak zorundadır.

Yargıtay’a göre, annenin fuhuş yapıyor oluşu çocuğu ile kişisel ilişki kurmasını engellemez.Fuhuş yapan anne bile uygun görülecek bir süre çocuğunu görebilmelidir. Süre konusunda uzman görüşü alınabilir.

Kişisel ilişki kurmak hakkı ana, babanın “kişilik haklarına” dahil olduğu gibi çocukla kişisel ilişki kurulması velayet hakkından değil “soybağı ilişkisinden” doğmaktadır. Bütün bunlara karşın koşulları varsa niteliği gereği kişisel ilişki kaldırılabilir, sınırlandırılabilir. Kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi, ana ve babanın yükümlülüklerine aykırı davranmaları, çocuk ile ciddi olarak ilgilenmemeleri ya da önemli sebeplerin varlığı halinde kişisel ilişki kurma hakkının reddedilmesi mümkündür.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca, uzman görüşüne de başvurularak bu hususların değerlendirilmesi istenilerek tüm deliller birlikte tartışılıp değerlendirilmelidir.

Fuhuş yapan anne ile kişisel ilişki kurulurken çocuğun yaşı da dikkate alınmalıdır.

Çalışma süreleri:
Hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenlerken ana babanın çalışma sürelerini, çalışma saatlerini de dikkate almak zorundadır. Örneğin memur olan baba ile cuma günleri sabah kişisel ilişki tesisi yönünde karar verilemez. aynı şekilde, izin günü pazar olan baba ile, küçüğün hafta içi şahsi münasebet tesisine karar verilemez.
Çocuğun yaşı ve velayet hakkı kendisine bırakılan annenin tam gün çalışıyor olması nedeniyle, çocuk ile babası arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenleme de doğru değildir. Daha uygun süreli kişisel ilişki kurulması gerekir.
Çocuğun eğitimine gelişmesi ile ilgilenmesini engeller ve davacıyı eve bağımlı kılacak nitelikte şahsi münasebet tesisi hatalıdır.
“Davalının avukat olması nedeniyle yaz tatilinde adli araverme tarihine denk gelecek şekilde çocukla kişisel ilişki kurulması çocuğunda yararınadır. ”
Hakim,ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenlerken, tarafların izin günlerini dikkate almalıdır.

Çocuk ile her hafta sonu kişisel ilişki kurulması sonuç itibarıyla velayet kendisine bırakılan tarafın çocukla hafta sonu ilişkisini tümden kesilmesine yol açacağından mümkün değildir.

Çocuğun davranışları:
Hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken, ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenlerken ana babanın çocuğa davranışlarını dikkate almak zorundadır.
TMK. m. 324 hükmüne göre ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.

Yaşadıkları ortam:
Hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenlerken, ana babanın yaşadıkları ortamı dikkate almak zorundadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat