ANLAŞMALI BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi

 • DAVACI TARAF :

T.C KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ                                   :

 • DAVALI TARAF :

T.C KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ

 • BOŞANMA

…/…/…/ tarihinde evlenen ve …/…/…/ doğum tarihli …. adında ortak çocukları bulunan taraflar boşanmayı kabul etmişlerdir. Davacı eş … mahkemeye müracaat edecek ve buna mukabil olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer alan Boşanma Hükümleri kapsamında anlaşmalı olarak boşanma talebini eş … kabul edecektir.

 • YOKSULLUK NAFAKASI VE ÖDEME ŞEKLİ

Boşanmayla eş … diğer eş … ye …/…/… tarihinden başlamak üzere aylık … TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir. Ödenecek nafaka eş …’nin … Şubesindeki … no.lu hesabına yatırılacaktır.

 • VELAYET, İŞTİRAK NAFAKASI VE ÖDEME ŞEKLİ

Tarafların müşterek çocukları …/…/… doğumlu …’nin velayeti anne … verilmiştir. … boşanma sonucu müşterek çocukları için …/…/… tarihinden başlamak üzere aylık … TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafakada eş …’nin yukarıda numarası yazılı banka hesabına yatırılacaktır. Her yıl itibariyle boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere eş için ödenen aylık yoksulluk nafakasıyla çocuk için ödenen aylık iştirak nafakasına %20 artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafakalar ödenecektir.

 • KİŞİSEL İLİŞKİ

Müşterek çocuk … ile … arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir. Tarafların aynı şehirde oturması halinde her hafta Cumartesi günü saat 10.00 dan aynı gün akşam saat 19.00 a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat 09.00 dan aynı gün akşam 18.00 a kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10.00 dan temmuz ayının 30. günü saat 18.00 a kadar müşterek çocukla baba arasında şahsi münasebet kurulacaktır.

 • EŞYALAR

Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını almıştır. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları …’ye bırakılmıştır. Eş … kendine ait ziynet eşyalarını da almıştır. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.

 • ORTAK KONUT

Tarafların evlilik birliği devam ederken ortak konut olarak kullandıkları … Mahallesi … sokak no …’deki konut eş …’ye bırakılmıştır.

 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Eş … için …, … TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat ödeyecektir. Eş …’nin başkaca maddi ve manevi tazminat talebi yoktur.

 • 8 maddeden ibaret ve üç suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup birlikte imza altına alınmıştır. …/…/…
 • Maddede belirtilen maddi ve manevi tazminatı aldım.

… Vekili                                                                                 … Vekili

Av…                                                                                      Av…

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat