Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği

………………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………)
VEKİLİ :Av.
ADRES :
DAVALI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………..)
ADRES :
KONUSU :MK. 166.md.gereğince anlaşmalı boşanma ve müşterek çocukların velayetlerinin davacı eşe verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Davalı ile müvekkilim, ……… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……. doğumlu ……… ile ………… doğumlu …….. adlı müşterek çocukları bulunmaktadır.
2- Davalı ile müvekkil arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çocukların hatırı için ve çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışılmış fakat son zamanlarda davalı ile müvekkil arasındaki geçimsizlik evlilik hayatını çekilmez hale getirmiştir.
3- Evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.
4- Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.
5- Davalı taraf ile müvekkilim, medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçlarını ve nafakayı düzenleyen, ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.
HUKUKİ SEBEPLER : MK 166.md,HUMK ve ilgili kanun hükümleri
DELİLLER : Nüfus kayıtları, boşanma protokolü,
TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,
1- MK 166/3 maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına,
2- Reşit olmayan çocuklar …….. ve …….in velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına,
3- Ekte sunulan protokolün sayın mahkemece de uygun görülmesi halinde aynen hüküm altına alınmasına,
4- Yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 Davacı  Vekili

 Av. ………………………….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat