Anayasaya Aykırılık İddiası Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Anayasaya Aykırılık İddiası Dilekçesi

………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
DOSYA NO :…/…
TALEPTE BULUNAN :
TARAF :
D.KONUSU : Borçlar Kanunu’nun … maddesinin, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi hakkında dilekçedir.
OLAYLAR :1) Mahkemenizde görülmekte olan davada, Borçlar Kanunu’nun…….. maddesinin uygulanması sözkonusudur.
2) Bu hüküm, Anayasaya aykırıdır.
Çünkü:
a- ……..
b- ……………
3) Bu sebeplerle, buı hükmün Anayasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesince incelenerek,iptali halinde bu hükmün olaya uygulanması imkânsız hale gelecektir.
İSTEM SONUCU : Anayasaya aykırılık itirazının ciddî bulunarak, konunun Anayasa’nın 152’nci maddesine göre Anayasa Mahkemesine gönderilmesini arz ve talep ederim. ../../2013
DAVACI

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat