ALT KİRALAMAYA İZİN VERME SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ALT KİRALAMAYA İZİN VERME SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme ………. adresinde bulunan (Adı ve Soyadı) (bundan sonra Ev Sahibi olarak anılacaktır) ile ………. adresinde oturan (Adı ve Soyadı) (bundan sonra Kiracı olarak anılacaktır) arasında ../../…. – ../../…. tarihlerinde geçerli olmak üzere yapılmış olan kira sözleşmesindeki Ev Sahibine ait ………. adresindeki taşınmazı içermek üzere imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Taraflar aşağıdaki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt etmişlerdir:

1- Kiracıya ../../…. tarihinde başlamak ve ../../…. tarihinde bitmek üzere yukarıda belirtilen taşınmazı alt kiraya vermesi için izin verilmiştir.

2- Her hangi bir alt kiracı yukarıda belirtilen Ev sahibi ve Kiracı arasındaki sözleşmenin tüm hükümlerine uyacaktır. Belirtilen sözleşmenin hükümleri yapılacak olan alt kira sözleşmesinin süresi boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır.

3- Kiracı alt kiracıların kira sözleşmesine ilişkin prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlayacaktır.

4- Burada tanınan izin Kiracı’nın yukarıda belirtilen asıl kira sözleşmesinden kaynaklanan her hangi bir yükümlülüğünü, sorumluluğunu ve görevini yerine getirmemesi için haklı bir sebep olarak kabul edilmez.

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde imzalanmıştır.

Ev Sahibi                                                Kiracı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat