Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği Ve Sonuçları

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği Ve Sonuçları

Alacağın devri, devredenle devralan arasında yapılan tasarruf işlemi niteliğindeki bir sözleşme ile alacağın, devredenin malvarlığından devralanın malvarlığına geçirilmesidir.

Sözleşme Olması

Alacağın devri niteliği açısından bir sözleşmedir. Bu sözl. alacağı devreden ile devralan arasında yapılır. Borçlunun bu sözleşmeye katılması veya onay vermesi aranmaz.

Tasarruf İşlemi Olması

Alacağın devri sözleşmesi, alacağın, devredenden devralana geçmesini sağladığı için, devreden açısından bir tasarruf işlemidir. Bu sebeple devreden alacaklının tasarruf yetkisine sahip olması gerekir.

Sebepten Soyut (Mücerret) Bir İşlem Olması

Alacağın devri ifa sebebiyle, bağışlama sebebiyle veya alacak sebebiyle yapılabilir. Tartışmalı olmakla birlikte Oğuzman’ a göre alacağın devri soyut bir işlemdir. Soyutluk görüşüne göre, geçerli bir sebebe dayanmayan devirler geçerli sayılacak ve bu şekilde alacak hakkı kazanan kimse sebepsiz zenginleşmiş olacaktır. Eğer bizzat devir sözl.sinde bir sakatlık varsa alacak hakkı iktisap edilemez. Bu hususun soyutlukla bir ilgisi yoktur. Alacağın devrinde sebebin belirtilmesi zorunluluğu yoktur.

Alacağın Devri Sözü Vermeden Farkı

Alacağın devri sözü verme (alacağın devri vaadi), bir alacağın devredilmesi borcu yükleyen bir sözleşmedir. Devirden farklı olarak devir sözü verme tasarruf işlemi olmadığı için, alacağın bir 3. Kişiye geçmesini sağlamaz, sadece bu sözü verene vaad ettiği devri yapma borcu yükler.

Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir; alacağın devri yazılı şekle tabidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat