Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nisbi bir boşanma davası olduğundan; boşanmaya karar verilebil­mesi için akıl hastalığının bulunması yeterli olmayıp, bu yüzden ortak hayatın çekilmez hale gelmesi koşulu da aranacaktır.

Akıl hastalığına dayanan davada husumet davalı eşe yöneltilecektir. Aile Mahkemesi yargıcının öncelikle davalının hukuki ehliyetinin sap­tanması için vesayet makamına yazı yazıp bunun sonucunu beklemesi gerekir. Davalının akıl hastası olmadığının anlaşılması halinde boşanma isteği reddedilecektir. Davalının akıl hastası olduğunun belirlenmesi durumunda ise vasi çağırılarak onun huzuruyla yargılamaya devam olunacaktır. Davalı akıl hastasma atanan vasinin «husumete izin kara­rı» almasına gerek yoktur. Önceki kanunumuzda vasinin vesayet ma­kamından «husumet» için izin alması gerektiğine ilişkin ifade (T. K. M. md. 405/8) yeni kanunumuzda (T. M. K. m. 462/8) «dava açma» olarak değiştirildiğinden, vasi doğrudan davalı akıl hastasını boşanma dava­sında temsil edebilecektir.

Dava ve taraf ehliyeti kamu düzeniyle ilgili olduğundan yargılama­nın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden gözetilir. Ancak bu konuda insanların haksız ve kötüniyetli davranışlar sonucu onurlarının zedelenmemesi için gereken dikkat ve özen gösterilmelidir. Tanık ifadesi ya da başka kanıtlardan, hukuki ehliyetin bulunmadığı kuşkusu mah­kemede oluştuğunda tıbbi inceleme yoluna gidilmelidir. İddiayı destek­leyen başka hiçbir kanıt bulunmadan ilgililerin hastaneye hukuki ehli­yetlerinin tesbiti için gönderilmesi doğru değildir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için:

  • Davalının akıl hastası olduğu,
  • Bu hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı «resmi sağlık kuru­lu raporuyla» belirlenmelidir,

Bu hastalık yüzünden ortak hayatın diğer eş yönünden çekilmez hale geldiği kanıtlanmalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat