Adli Yardım Talebi Dilekçesi

MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
ADLİ YARDIM 
İSTEYEN                      :
KARŞI TARAF              :
D.KONUSU                   : Yoksulluğum nedeniyle adli yardım talebimdir.
OLAYLAR                     :
1-(taraflar arasındaki olay)?
2-Açıklanan nedenlerle ……….. hakkında ………… davası açmak istiyorum ancak
yargılama giderlerini ödeyecek güçte değilim.
3-H.U.M.K. uyarınca yoksul olduğuma ve kendimle ailemi önemli zarurete düşürmeksizin yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda bulunduğuma ilişkin mahalle muhtarından aldığım belge eklidir.
HUKUKİ SEBEPLER   :H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER                   :Muhtarlık belgeleri………………ve sair deliller.
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerle H.U.M.K.,465 vd. hükümlerine göre yoksulluğum nedeni ile adli yardım kurumundan yararlanabilmem için gerekli kararın verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Adli yardım talebinde bulunan
EKİ     ….:
Yoksulluk belgesi

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat