ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ

………………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSU

Vasıtasıyla
ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                    : Müvekkile ait adli sicil kaydının silinmesi talebidir.
CEZALAR                             : 1- ………………….. Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/… K. …/… sayılı kararı.

2- ………………….. Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/… K. …/… sayılı kararı.

AÇIKLAMALAR                 :
  1. Müvekkilimiz, yukarıda belirtilen dosyalarda yargılanarak mahkum olmuştur. Mahkumiyetlerin adli sicil kaydından silinmesi için gerekli olan süreler dolmuştur. Yasal olarak silinme süreleri dolmuş olan kayıtlar adli sicil belgesinde görüldüğünden, iş başvurularında ve başka hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.
  2. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Adli Sicil Kanununa göre, müvekkilin sicil kaydının silinmesi için gerekli şartlar gerçekleşmiştir. Belirtilen nedenlerle, müvekkilin adli sicil kaydının mümkün olan en kısa zamanda silinmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           : Mahkumiyet kararları, Adli sicil kayıtları ve her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : Adli Sicil Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                 : Yukarıda belirtilen ve ekli adli sicil belgesinde de açıkça görülen, müvekkile ait adli sicil kaydının mümkün olan en kısa zamanda silinmesini ve sonucundan tarafımıza bilgi verilmesini bilvekale talep ederim.

 

Adli Sicil Kaydının Silinmesini İsteyen Vekili

Av.

EK                  :

– Adli sicil kaydı belgesi.

– Vekaletname Sureti.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat