Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Dilekçesi

…………. CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
TALEBİNDE BULUNAN.

ŞÜPHELİ :Adı ve Soyadı……………………………..TC.No:………………………… Adresi…………………………..

İSNAT EDİLEN SUÇ :……………………

ADLİ KONTROL
KARARININ
VERİLDİĞİ TARİH : …/…/…

KONU : Adli Kontrol Kararının Kaldırılması veya değiştirilmesi.

AÇIKLAMALAR :

1-) … … …/…/… tarihinde “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” suçundan gözaltına alındım ve mahkemenizce 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-e hükmü uyarınca ……………Hastanesi’nde tedavi altına alınmama karar verilmiştir. (EK-1) Söz konusu dosyada iddianame henüz açıklanmamıştır. ……… aydır söz konusu hastanede tedavi görmekteyim ve tedavim beklenenden önce yanıt vermiştir. Bu durum doktor gözlem ve raporlarıyla da sabittir. (EK-2)

2-) 19 yaşını henüz tamamlamış ve yaşlı ve bakıma muhtaç annemle birlikte ikamet etmekteyim, (EK-3) Ailenin ekonomik durumu son derece kötü olduğu gibi annem de evin geçimine katkı sunamamakta ve bana ekonomik olarak bağımlı halde yaşamaktadır.

3-) Açıkladığım nedenlerle ……….. Hastanesi’nde tedavi görmem yönündeki adli kontrol kararı gereksiz hale gelmiştir ve kararın kaldırılmaması durumunda karardan beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Bir an önce hastaneden çıkarak çalışmaya başlamam ve ailemin geçimini sağlamam ertelenemeyecek bir zorunluluktur. Adli kontrol kararının kaldırılması toplumsal bağlarımın daha fazla zedelenmemesi açısından da son derece faydalı olacaktır. Açıkladığım nedenlerle, hakkımde verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 109, 110, 111; 5237 S. K. m. 191 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, hakkımda verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2017

EKLER: 1- … Hastanesi tedaviye ilişkin belgeler
2- Doktor gözlem ve raporları
3- İkametgah belgesi

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Veya Değiştirilmesi
Talebinde bulunan.
Şüpheli
Adı Soyadı İmza.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat