Müddetnamenin Düzeltilmesi Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Müddetnamenin Düzeltilmesi Dilekçesi

…………………. 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

İletilmek Üzere

…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İNFAZ BÜROSUNA

(CMK 250. MADDESİ İLE GÖREVLİ)

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOSYA NO :

MAHKEME ESAS VE KARAR NO : 2006/……, 2007/……..

TALEPTE BULUNAN :

SANIK ……………. CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜ.

MÜDAFİİ :

KONU : 5275 Sayılı yasanın 98/1 maddesi gereğince infaz savcılığınız tarafından tanzim edilen müddetnamenin tetkik edilerek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan verilen cezanın infazının 647 sayılı CİK 19 ve Ek-2 maddesi doğrultusunda yeniden yapılması talebimizdir.

AÇIKLAMLAR :Müvekkil sanık , mahkemeniz kararında silahlı terör örgütüne (Hizbullah) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

5532 sayılı kanunun 12. maddesi Terörle Mücadele Yasasının ilgili 17. maddesini değiştirmiş ve örgüt suçlarının koşullu salıverme oranlarının 5275 sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/4 maddesi ile sınırlamıştır.

CGTİHK’nun 107. maddesinin 4. fıkrasına göre örgüt suçlarının tamamını kapsamaz. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek yada örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde…… işlenmek suretiyle uygulanabilir, başkaca uygulanmaz. GGTİHK’nun 107. maddesinin 4ç fıkrası konuyu sınırlamış ve eski hükmü daraltmıştır. Örneğin suç örgütüne üye olmak suçundan hükümlülerin hapis cezaları suç tarihi 1 Haziran 2005 tarihinden önce ise 647 sayılı CİK.na göre (1/2 ve ayda 6 gün indirim), bu tarihten sonra ise CGTİHK’nun 107/1 maddesine göre (1/3 indirim) infaz olunur.

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 14.10.2009 tarih ve 2009/12120, 2009/12722 sayılı kararıda bu doğrultudadır.

NETİCEİ TALEP : Yukarıda açıklandığı gibi, Müvekkil hükümlüye verilen cezanın örgüte üye olamk suçundan verildiği ve suç tarihininde 06.06.2003 olduğundan dolayı, hükümlüye verilen cezanın infazının 647 sayılı CİK’nun 19 ve ek.2 maddesi gereğince yapılarak bu doğrultuda müddetname düzenlenmesini bilvekale talep etmekteyiz. Saygılarımızla. …/…/2012

EK 1 : Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 14.10.2009 tarih ve 2009/12120, 2009/12722 sayılı kararı.

EK 2 : İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ VE İNFAZ BÜROSU EMSAL UYGULAMASI.

Hükümlü Müdafii

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat