Adi Yazılı Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilebilir mi?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Adi Yazılı Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilebilir mi?

Borçlar Kanununda kira sözleşmesinin şeklinin resmi şekilde (noterden) yapılmasının zorunlu olduğuna dair bir hüküm yoktur. Taraflar arasında yapılmış adi yazılı kira sözleşmeleri de geçerlidir. Gerçekten Tapu Sicil Tüzüğünün 55/d maddesinde de “kira ve hasılat kirasının şerhi için kira sözleşmesinin aranacağı” belirtilmiş, bu sözleşmenin noterden düzenlenmesi zorunlu tutulmamıştır.

Bu itibarla, adi yazılı kira sözleşmesi ile şerh talebi olduğunda tapu müdürlüğünce taraflar arasındaki sözleşmeden de söz edilerek tescil istem belgesi düzenlenmeli, kiralayan ve kiracının imzaları bu istem belgesine alınmalı, damga vergisi ve kira harcı tahsil edildikten sonra şerh tapu kütüğüne işlenmelidir.

Adi yazılı kira sözleşmesine istinaden tek tarafın talebi ile tapu kütüğüne şerh verilmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat