Adi Şirket Sözleşmesi Örneği


ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ
 
Kurucular.
Madde 1)
Aşağıda ad. soyad, adres,tabiyetleri yazılı kişiler arasında bir adi şirket kurulmuştur.
a)(adı adresi)(T.C. vatandaşı)
b)
c)
d)
 
Şirketin adı ve adresi.
Madde 2)
Şirketin adı.”  ……………..     “ dir.
Şirketin merkezi,………………………. ‘dir.
 
Şirketin amacı.
Madde 3)
Şirketin amacı,…………………….dır.
 
Süre.
Madde 4)
Şirket,süresiz olarak kurulmuştur.
 
Şirket sermayesi.
Madde 5)
Şirketin sermayesi………..TL. dır.
Bu sermaye şunlardan oluşmaktadır.(konulan malların değerleri nakit para ve emek gibi)
 
Şirket yönetimi.
Madde 6)
Şirket ……….yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu………den oluşmaktadır. Kararlar ………..ile alınır.
Şirket …ortağın ……nin imzası ile temsil edilir.
 
Kârın dağıtımı.
Madde 7)
Ortaklığın bilançosu her yılın 31.12 tarihi itibarıyla çıkartılır.
Bunun dışında her üç ayın sonunda geçici bilançolar çıkartılır.
Her üç ayın sonunda çıkartılacak bilançolara göre,elde edilen karlar için avans ödemesi yapılabilir.
Kâr,%…..’lik yedek akçe ayrımından sonra yapılır.
Kârın dağıtımı aşağıdaki oranlara göre olur.
adı%oranı,……..%……..
Zarar,emeklerini koyan ortaklardan kaynaklanmadığı sürece,emeklerini koyan ortaklar zarardan sorumlu olmazlar. Sorumluluk,yalnızca kusuru olan ortak bakımından kişiseldir.
 
Şirketin tasfiyesi
Madde 8)
Şirket,yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı kararla tasfiye edilir.
Tasfiye sonunda elde edilen meblağ 7.maddedeki esaslara göre dağıtılır.
 
 
 
 
Yetkili mahkeme.
Madde 9)
İşbu adi şirket sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda ……… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
Yasal hükümlerin uygulanması.
Madde 10)
İşbu adi şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda Borçlar Kanununun adi şirketle ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
Ortak Adı soyadı     Ortak Adı soyadı  Ortak Adı soyadı    Ortak Adı soyadı
İmzası                İmzası            İmzası               İmzası
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat