ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

TCK m. 180 nedir?

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1 – Aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı bulunan kurucular arasında bir adi ortaklık kurulmuştur.

1 – …, T.C.Uyruklu …

2 – …, T.C.Uyruklu …

3 – …, T.C.Uyruklu …

ORTAKLIĞIN NEVİ VE MERKEZİ

Madde 2 – … ortakları adi ortaklığıdır. Ortaklığın merkezi …

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3 – Ortaklığın amaç ve konusuna giren işlerin nev’i ve mahiyetleri:

a)…

b)… ibarettir.

SÜRESİ

Madde 4 – Ortaklığın süresi …/…/… tarihinden başlamak üzere … yıldır.

SERMAYE

Madde 5 – Ortaklığın sermayesi … TL.sından ibaret olup; ortaklardan … … TL., ORTAKLARDAN … TL, ortaklardan … … TL. … sermaye koymuşlardır.

İDARE VE TEMSİL

Madde 6 – Ortaklığın idare ve temsili ortaklardan … verilmiştir. Diğer ortaklar haklı sebepler dolayısı ile … ait idare ve temsil yetkisini geri alabilir veya kayıtlıyabilirler.

KAR

Madde 7 – Ortaklığın safi karı, yapılmış her türlü masraflar çıkarıldıktan sonra geri kalan miktardır.

Bu kârdan: %… ortak, %… ortak’a, %…. ortak’a ait olacaktır.

ORTAKLIĞIN SON BULMASI

Madde 8 – Ortaklık süresinin son bulması veya daha önce ortakların ittifakla verecekleri karara göre fesh edilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 9 – İşbu sözleşmede kayıt olmayan hususlar hakkında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 10 – İhtilaf halinde … mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. …/…/…

AD SOYAD                     AD SOYAD               AD SOYAD

İmza                                  İmza                            İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat