Aciz Nedeniyle İflas Talebi Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Aciz Nedeniyle İflas Talebi Dilekçesi Örneği

… HAKİMLİĞİ’NE

İFLAS İSTEYEN

BORÇLU :

VEKİLİ :

KONU : Aciz nedeniyle doğrudan doğruya iflas istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimize ait olan … şirketi, inşaat malzemeleri satmaktadır. Deprem ve ekonomik kriz sonrası müşterilerinden alacaklarını toplayamayan müvekkilimiz, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

2- Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir.

3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrımenkul malları ile banka hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır. Müvekkilimizin iflasını istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : İİK m.178 ve diğer yasa maddeleri

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu, mal beyanı ve her

türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle iflas davamızın kabulü ile iflasa karar verilmesini talep ederiz. …/…/….

Davacı Borçlu Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat