AÇIK OTOPARK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

AÇIK OTOPARK SÖZLEŞMESİ

1 – Taraflar

İşbu sözleşme …… ……… ile …… …….. arasında imzalanmış olup, sözleşme konusu otopark yerini kiraya veren taraf KİRAYA VEREN, otopark yerini kiralayan taraf KİRACI olarak anılacaktır.

2 – Sözleşme Tarihi ve Süresi

Sözleşme, …/ …/ … tarihinde imzalanmış olup, …. yıl sürelidir.

3 – Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu; ……………adresinde bulunan otopark yerinin, KİRACI tarafından, ……….. plakalı aracın ….. ay/yıl süre ile park edilmesi ve muhafazası için kullanılmasıdır.

4 – Ücret

Otopark alanının kiralanması karşılığı ödenecek ücret, … TL’dir. Ücret, sözleşmenin imzalanması anında peşin olarak ödenir.

5 – Sözleşmenin Şartları

…… ……… ……/…… adresindeki otopark alanı, KİRAYA VEREN tarafından KİRACI’ya, yukarıda belirtilen süre dahilinde kiralanmış bulunmaktadır. KİRAYA VEREN, sözleşmenin süresi boyunca otopark alanının KİRACI tarafından kullanılabilmesi için uzaktan kumandayı sözleşmenin imzalanması ile birlikte KİRACI’ya vermeyi kabul eder.

KİRACI …. Gün/ay/yıl süresi boyunca yurtdışında bulunacağından bu süre zarfında aracı otoparka bırakacak ve Türkiye’ye dönüş yaptığı …gün/ay boyunca aracını otoparktan alarak kullanacak, diğer günlerde ise araç sürekli olarak otoparkta KİRAYA VERENİN bakım ve gözetiminde bulunacaktır.

KİRACI nın yurtdışında bulunduğu sürede aracın teknik bakımı yılda en az …. defa olmak üzere KİRAYA VEREN tarafından yapılacak, ayrıca KİRAYA VEREN aracı …. günde bir …. süre ile çalışır duruma getirerek aracın çalışır durumda olduğunu otopark karnesine işleyecektir.

Otopark alanının temiz ve kullanılabilir halde teslimi zorunludur. Teslim anından itibaren otopark alanının temizliği KİRACI’ya, alanın teknik bakımı KİRAYA VEREN’a aittir. Teknik bakım, yılda iki defa olmak üzere KİRAYA VEREN tarafından yapılır. Teknik bakım sözleşme süresinin bir yıldan fazla olması durumunda her yıl için iki defa olmak kaydı ile devam eder

İş bu sözleşme …/…/… tarihinde … nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafların ortak beyanları doğrultusunda imzalanmıştır. …./…/…

     KİRAYA VEREN                                                    KİRALAYAN

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat