ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ

DEVİR EDEN                            : ………………         T.C. No: …..

DEVİR ALAN                            : ………………         T.C. No: …..

SÖZLEŞMENİN KONUSU      :           …..

DEVİR BEDELİ                        :           …..

AÇIKLAMALAR                      :

Devir eden: Sahibi bulunduğum ….. ……adıma kayıtlı, ……. abone nolu, suların amaçlı elektrik abonesini ve işbu abonelikten doğan hertürlü hakkımı, yeraltı kabloları, panolar ve her türlü teçhizatı ile birlikte ya, T.L. bedel mukabilinde devir ve teslim ettim, işbu bedelin tamamını karşı taraftan tamamen ve nakden aldım.

Kendisinden herhangi bir hak ve alacağım kalmamıştır. Karşı taraf işbu aboneliği, bugünden itibaren kendi namına kayıt ve tescil ettirebilir. Adıma olan kayıtları terkin ettirebilir, işbu sulama amaçlı Elektrik aboneliğini, dilediği gibi tasarruf edebilir ve dilediği gibi kullanabilir, bunu şimdiden beyan ve kabul ederim.

Devir alan: Yukarıda devir eden yukarıdaki beyanlarını aynen kabul ediyorum. Devir eden …..’nin sahibi olduğum haricen bildiğim ………. abone nolu sulama amaçlı elektrik aboneliğini ve bu abonelikten doğan hak ve hukuku panolar, kablolar ve teçhizatı ile birlikte kendisinden TL bedel mukabilinde devir ve teslim aldım.

İşbu bedeli kendisine tamamen ve nakden ödedim. Hiçbir borcum kalmamıştır. Bundan böyle işbu abonelik tarafıma ait olacak gerekli müracaatlar ve kayıt işlemlerini kendi namıma ilgili idare ve müesseseler nezdinde ikmal edeceğimi beyan ve kabul ederim.

Bizler karşılıklı olarak bu sözleşmeyi yaptığımızı, sözleşmenin ifasında ve icrasında imkansızlık meydana gelmesi halinde akdi tanzim eden Noteri her türlü sorumluluktan vareste tuttuğumuzu kabul ve beyan ederiz.

DEVİR EDEN                                                                           DEVİR ALAN

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat