3091 SAYILI YASA UYARINCA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ BAŞVURUSU

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

3091 SAYILI YASA UYARINCA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ BAŞVURUSU

………. VALİLİK MAKAMINA
(İl Özel İdare Müdürlüğü)

MÜŞTEKİ                             :  …………………. ………………………… (T.C. Kimlik No: ……………………)

                                                  Adres:…………………………………………………………………………………….

MÜTECAVİZLER               :  1- …………………. …………………….. (T.C. Kimlik No: ……………………)

                                                  Adres:…………………………………………………………………………………….

                                                  2- …………………. ………………………… (T.C. Kimlik No: ………………..)

                                                  Adres:…………………………………………………………………………………….

TECAVÜZ EDİLEN

GAYRİMENKUL                 :  …………………… İli, ………………………. İlçesi, ……………………. Köyü, …… Ada, …… Parsel no.lu taşınmaz.

TECAVÜZ ŞEKLİ               :  Ekip biçmek suretiyle müdahalede bulunmak.

AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkil, …………………… İli, ………………………. İlçesi, ……………………. Köyü, …… Ada, …… Parsel sayılı taşınmaza kayden malik bulunmaktadır. Sürekli …………………. ili dışında kaldığından, ……………………….isimli şahıs kendisinin muvafakati dışında tapulu taşınmazını ekip biçmek suretiyle haksız müdahalede bulunmuştur.
  2. Yakın zamanda …………………………’a gelen müvekkil, tarlasının bu şahıs tarafından ekildiğini öğrenmiştir. Bu sebeple söz konusu taşınmazı ekmek suretiyle haksız müdahalede bulunan şahıs aleyhine, haksız müdahalelerinin men’ine karar verilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, tanık beyanları, keşif.

HUKUKİ SEBEPLER          :  3091 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle 3091 sayılı yasa kapsamında, keşif yapılarak taşınmaz sınırlarının tespiti ile, …………………… isimli mütecaviz şahsın haksız müdahalesinin men’ine, masrafların mütecavize yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Müşteki Vekili

Av.

Ek : Tapu fotokopisi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat