3091 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAHLİYE DİLEKÇESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

3091 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAHLİYE DİLEKÇESİ

………………………………… KAYMAKAMLIĞINA

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜTECAVİZ            :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :İşgal edilen taşınmaza ilişkin müdehalenin meni.
AÇIKLAMALAR     :

…………………………………………./İstanbul adresinde bulunan taşınmaz ………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile …….’ye kiralanmıştır. ………. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……. D.İş sayılı dosyasından yapılan tespitte taşınmazın başkası tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Kira sözleşmesinde 3. Şahıslara devir ve ciro yasağı mevcut bulunmaktadır.

İşgalciler, müvekkilimin haberi olmaksızın ve hiçbir hukuki gerekçe mevcut olmamasına rağmen taşınmazı işgal etmişlerdir. Kendilerine bu işgallerine son vermeleri bildirilmiştir.

İhlale ilişkin olarak gerek yazili belge gerekse şahitlerimiz mevcuttur. İşgalciler taşınmazı haksız ve hukuki bir dayanakları bulunmaksızın kullanmaktadırlar.

DELİLLER                    : Tapu sureti, kira sözleşmesi, Tespit raporu, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER   : 3091 Sayılı yasa, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

TALEP SONUCU          : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. 1. Karşı tarafa tebligat yapılmaksızın derhal keşif yapılmasına, eğer tebligat yapılacaksa bu tebligatın aynı gün içerisinde görevli memur eliyle yapılmasına,
  2. 3091 sayılı yasa kapsamında, taşınmaz sınırlarının tespiti ile, mütecavizlerin haksız müdahalesinin men’ine,
  3. Masrafların mütecavizlere yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

MÜŞTEKI VEKILI

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat