Zorla Cinsel İlişki Boşanma Sebebi Olabilir mi?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Zorla Cinsel İlişki Boşanma Sebebi Olabilir mi?

Zorla Cinsel İlişki tabi ki bir boşanma sebebi olacaktır. Eşi tarafından zorla ilişkiye girmeye zorlanan eş öncelikle bu kötü muameleye maruz kaldığında eşi aleyhine savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır. Eşe karşı kötü muamele Türk Ceza Kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu fiile maruz kalan eş gecikmeden sağlık raporu almalı ve açacağı boşanma davasında bu delile dayanılmalıdır.

Cinsel saldırı fiilinin cezası,mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıdır. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca Aile mahkemesinden eşiniz aleyhine koruma talebinde de bulunma hakkınız mevcuttur.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat